Kembara Thailand – Laos: Day 9 – Part 1 – Restoran Aesah Rotdee & Wat Bowonniwetwiharn Ratchaworawiharn