Kembara Thailand – Laos: Day 2 – Part 2 – Sekolah Rendah Thailand dan Pasar Basah di Hat Yai