Kembara Thailand – Laos: Day 7 – Part 6 – Selamat Datang Ke Bangkok!